VALMENTAVAN JOHTAMISEN  KURSSI

 

Sinulle, joka...

 

...haluat vahvistaa sekä itsesi että muiden itseohjautuvuutta

 

...toimit esihenkilönä tai verkoston avainhenkilönä

Valmentava johtaminen auttaa sinua saavuttamaan tuloksia ja kannustamaan ympärilläsi olevia huippusuorituksiin. Sparraustaitosi kasvavat, ja opit johtamaan viisaammin ja luovemmin sekä itseäsi että muita.

Vaikuttavat sparraustaidot -kurssi on tarkoitettu sinulle, joka haluat vaikuttaa ja saada entistä parempia tuloksia. Toimit esimiehenä organisaatiossa tai avainhenkilönä projekteissa tai verkostoissa, ja keskeinen tehtäväsi on johtaa omaa työtäsi sekä sparrata toisia hyviin työsuorituksiin.

Mitä verkkokurssi sisältää?

Kurssilla opit, mitä valmentava johtaminen parhaimmillaan on. Opit tuomaan itsesi ja muiden piilotetun potentiaalin esiin. Saat käyttöösi käytännönläheisiä työkaluja, jotka auttavat sinua sisäistämään keskeisiä taitoja nopeasti ja vaivatta. Lisäksi saat käyttöösi työpohjia, jotka auttavat sinua kirkastamaan ja kiteyttämään toimintaa ohjaavia valintoja.

Kurssin voi suorittaa kahdella eri tavalla: kahdestaan parin kanssa tai ryhmässä, jossa on useampia pareja. Kurssilla saat itsellesi ammattitason sparrausta ja omaksut keskeisiä taitoja, joiden avulla osaat sparrata omia alaisiasi ja kollegoitasi. Sovellatte yhdessä parisi kanssa kurssisisältöjä suoraan omaan työhönne, ratkotte yhdessä ongelmia ja kehitätte sparraustaitojanne.

Kurssi sisältää kolme osa-aluetta:

 • Suunnan kirkastaminen – mihin kannattaa satsata ja mitä jättää vähemmälle. Toimiva priorisointi edellyttää, että tietää, mihin haluaa mennä ja mihin asioihin keskittyä. Muuten aika ja energia tuhraantuu liian moneen asiaan.
 • Voimavarojen valjastaminen – mitkä ovat itsesi tärkeimmät omat vahvuudet, taidot, osaamiset ja motivaatiotekijät. On tärkeää etsiä myös piilossa olevia vahvuuksiamme.
 • Luova ongelmanratkaisu – miten voimme ratkaista esiin nousevia ongelmia jokapäiväisessä työssämme. Odottamattomia tilanteita ja ongelmia tulee koko ajan vastaan. Valmiita ratkaisuja on turha etsiä, sillä vastaukset löytyvät käyttämällä luovan ongelmanratkaisun menetelmiä.

Valitsette parisi kanssa teille sopivat aikataulut. Verkkokurssi kestää tyypillisesti noin 3–4 kuukautta, ja se sisältää kolme yhteistä istuntoa. Istunnoissa käydään läpi sisältöön liittyviä asioita, vaihdetaan kokemuksia ja ratkotaan keskeisiä työssä nousseita ongelmia.

Yhteisten istuntojen välissä parit kokoontuvat keskenään noin joka toinen viikko soveltamaan kurssimoduulien sisältöjä omaan työhönsä. Tapaamisten normaali kesto on n. 1,5 tuntia.

Osta verkkokurssi täältä!

Mitä verkkokurssi maksaa?

Kurssin hinta riippuu osallistujamäärästä ja sovitusta kokonaisuudesta. Jokainen pari maksaa verkkokurssista, minkä lisäksi ryhmävalmennuksen jäsenet maksavat ryhmän yhteisistä istunnoista.

Vaikuttavat sparraustaidot -verkkokurssin hinta on 650 euroa / pari.

Ryhmän yhteisten istuntojen normaaliveloitus on 1500 euroa / istunto. Kolmen tunnin istuntoja on yleensä kolme: ensimmäinen ohjelman alussa, toinen puolessa välissä ja kolmas lopussa.

Esimerkiksi viiden parin verkkokurssin ja kolmen yhteisen istunnon valmennuksen kokonaishinta on näin ollen 7750 euroa, eli 775 euroa osallistujaa kohti. Kaikki hinnat on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa.

Miksi minun kannattaisi hankkia valmentavan johtamisen kurssi?

Monet valmentavan johtamisen kurssit lähtevät perusolettamuksesta, että sinun on muutettava itsesi joksikin muuksi. Tässä valmennuksessa lähdet päinvastaisesta olettamuksesta, jossa et muuta itseäsi, vaan ajattelu- ja toimintatapojasi.

Kun päivität keskeisiä toimintatapojasi ja sparraustaitojasi, alkaa energisoiva ja tuloksellinen muutos. Ja mitä parasta: sinua aletaan nähdä yhä luotettavampana sparraajana, joka auttaa toisia saavuttamaan sekä henkilökohtaisia että organisaation keskeisiä tavoitteita. Valmentava johtaminen tulee osaksi jokapäiväistä arkeasi.

Valmennuksen aikana saat lisää varmuutta siitä, mihin haluat mennä ja millä avuilla. Pääset takaisin hyvään oloon, jolloin

 • Pääset eroon kiireestä ja kuluttavasta stressistä
 • Huomaat, että tiettyjä perusvalintoja tehtyäsi ajankäyttösi korjaantuu melkein itsestään
 • Teet keskeisiä valintoja, joiden avulla löydät keskittymisrauhaa, saat olennaiset asiat loppuun ja nautit aikaansaamisen ilosta.
 • Opit johtamaan ja vaikuttamaan vastuullisesti ja omilla ehdoillasi kohti niitä asioita, joilla on merkitystä ja joita oikeasti haluat.
 • Uskallat jättää epäolennaisia asioita vähemmälle ja keskittyä asioihin, joilla vaikutat eniten.
Osta Vaikuttavat sparraustaidot -kurssi täältä!

Kurssin kaksi eri toteutustapaa

Parin valinta

Kun etsit itsellesi sparraajaparia, luottamus ja keskinäinen kunnioitus ovat tärkeimmät valintakriteerit. Teillä ei kuitenkaan tarvitse olla takananne vuosikausien ystävyyssuhdetta, sillä luottamus ja kunnioitus syntyvät ja kasvavat tapaamisten edetessä.

Sparrauspari ei ole mentori, joten on tärkeää, että teillä on työssänne samantasoisia tehtäviä ja haasteita – onhan lenkillekin helpompi lähteä samassa juoksukunnossa olevan ystävän kanssa.

Kun pyydät toista sparraajapariksi, on yksi asia varma: hän tulee poikkeuksetta kokemaan sen suurena kunniana! Joten mieti mahdollisimman vapaasti, kenen kanssa haluat käydä kurssin läpi.

Kenelle kurssi sopii?

Työpaikallasi tai työtehtävilläsi ei ole merkitystä sen kannalta, sopiiko kurssi sinulle. Olen kuitenkin huomannut, että kaikilla sparrattavillani on ollut aito halu saada erinomaisia tuloksia ja samalla voida hyvin ihmisenä.

Yhteistä heillä on myös vaativa työtilanne ja kamppailu seuraavien ongelmien kanssa:

 • Hallitsematon tehtävämäärä ja haastava ajankäyttö
 • Jääminen yksin vaikeiden asioiden kanssa
 • Yleistyneet jaksamisongelmat

Mikäli koet olevasi samanlaisessa tilanteessa, kurssi on ehdottomasti juuri sinulle.

Maksuton kehityskeskustelu

Oletko vielä epävarma, sopiiko kurssi sinun tilanteeseesi? Ymmärrän sen hyvin, sillä kysymyksessä on kurssi, joka poikkeaa olennaisesti valmentavan johtamisen yleisestä tarjonnasta.

Siksi tarjoan sinulle noin tunnin kestävään maksuttoman kehityskeskustelun, jolloin lähdemme tutkimaan tämän hetken tilannekuvaasi.

Keskustelun päätteeksi tiedät paremmin, mitä sparraustaitoja tarvitset ja millä tavalla voit ne hankkia.

Varaa aikaa kehityskeskusteluun!
Yritysvalmentaja ja suomalaistunut norjalainen Torfinn Slåen.

Valmentaja

Olen Torfinn Slåen, yritysvalmentaja ja suomalaistunut norjalainen. 35 vuoden aikana on arviolta 25 000 henkilöä osallistunut valmennuksiini ja työpajoihini Suomessa ja kansainvälisesti.

Olen huomannut asiakaskunnassani kuinka huutava tarve vaativissa tehtävissä olevilla henkilöillä on saada ammattimaista sparrausapua. Samalla on pula kokeneista ja pätevistä ulkopuolisista sparraajista.

Vaikuttavat sparraustaidot -verkkokurssi on pitkäaikaisesta kokemuksesta syntynyt vastaukseni huutoon.

Lyöt kaksi kärpästä samalla iskulla: saat itsellesi ammattitason sparrausta ja omaksut keskeisiä taitoja, joiden avulla voit sparrata omia alaisiasi ja kollegoitasi.

Valmennus on tiivis kooste parhaista omista käytännöistäni valmentajana erityyppisten organisaatioiden eri tasoilla.