VALMENTAVAN JOHTAMISEN  YDINTAIDOT  

 

Vaikuttavat sparraustaidot -valmennuksella vahvistat sekä omaa että toisten itseohjautuvuutta ja tuloksia 

Teet itsenäistä työtä ja koet olevasi liian kuluttavassa tilanteessa kalenteri täynnä ja energia vähissä.

Keskeinen tehtäväsi on johtaa omaa työtäsi ja samalla sparrata toisia hyviin suorituksiin.

Tehtävä on haastava, mutta haluat vaikuttaa ja saada entistä parempia tuloksia ilman perinteistä asemavaltaa.

Siksi tarvitset valmentavan johtamisen ja itseohjautuvuuden ydintaitoja:  

- ajankäytön hallinta, 
- aktiivinen kuuntelu, 
- priorisointi ja fokusointi, 
- seuranta ja palaute, 
- luova ongelmanratkaisu.

Otsikkotasolla nämä ovat tuttuja juttuja, mutta tämän valmennuksen sisältö ja toteutus poikkeaa merkittävästi totutusta. 

 

Yritysvalmentaja ja suomalaistunut norjalainen Torfinn Slåen.

Hei, olen Torfinn Slåen, yritysvalmentaja ja suomalaistunut norjalainen. 35 vuoden aikana on arviolta 25.000 henkilöä osallistunut valmennuksiini Suomessa ja kansainvälisesti.

Olen huomannut asiakaskunnassani kuinka huutava tarve vaativissa tehtävissä olevilla henkilöillä on saada ammattimaista sparrausapua. Samalla on pula kokeneista ja pätevistä ulkopuolisista sparraajista.

Vaikuttavat sparraustaidot -verkkovalmennus on pitkäaikaisesta kokemuksesta syntynyt vastaukseni huutoon.

Lyöt kaksi kärpästä samalla iskulla: saat itsellesi ammattitason sparrausta ja omaksut keskeisiä taitoja itse sparrata omia alaisia ja kollegoita.

Valmennus on tiivis kooste parhaista omista käytännöistäni valmentajana erityyppisten organisaatioiden eri tasoilla.

Parin kanssa sovellatte sisältöjä suoraan omaan työhönne. Ratkotte yhdessä ongelmia ja kehitätte sparraustaitoja.

Valitsette itse etenemisvauhtinne. Tyypillisesti parit tapaavat 1-2 tuntia joka toinen viikko kolmen kuukauden ajan.

 

MIKSI SPARRAUS ON TÄRKEÄÄ NYT?

Kun oma työ muuttuu yhä vaativammaksi, nousee myös tarve käsitellä vaikeita asioita luottamuksellisesti yhden toisen ihmisen kanssa. Kaikkia asioita ei sovi puida tiimissä tai oman esimiehen tai alaisen kanssa. Henkilökohtaisen coachauksen suosio onkin viime vuosina noussut voimakkaasti.

"Kollegasparraus on coachausta edullisempi vaihtoehto. Luotettava kollega voi monissa asioissa olla vähintään yhtä hyödyllinen keskustelukumppani kuin ulkopuolinen coach. Edellytys kollegasparrauksen toimivuuteen on kuitenkin, että kumpikin omaksutte keskeisiä taitoja ja toimitte vuorotellen toistenne sparraajina."

Parin yhteisillä istunnoilla pitää myös olla rakennetta. Pelkät keskustelut voivat helpottaa akuuttien paineiden purussa, mutta eivät riitä toiminnan kehittämiseen.

Rakennatte keskinäistä luottamusta ja saatte toisiltanne apua vaikeiden asioiden käsittelyyn ja ratkaisemiseen.

Tulette nopeasti yhtymään yhden valmennettavan toteamukseen: "kaikilla pitäisi olla oikeus vähintään yhteen luottamukselliseen kollegapariin".

Isommassa mittakaavassa parisparraus on myös oiva keino parantaa yhteistyötä kahden organisaatio-osan välille. Siksi kannattaa valita parinsa strategisesti; minkä organisaation tai organisaation osan kanssa haluat saada tiiviimmät välit?

 

SINÄ JA KOLLEGASI

Vaikuttavat sparraustaidot -valmennus on tarkoitettu sinulle, joka haluat vaikuttaa ja saada entistä parempia tuloksia. Toimit esimiehenä organisaatiossa tai avainhenkilönä projekteissa tai verkostoissa.

Keskeinen tehtäväsi on johtaa omaa työtäsi ja samalla sparrata toisia hyviin työsuorituksiin.

Sparraustaidot ovat hyödyllisimmät silloin, kun perinteinen asemavalta puuttuu tai et halua turvautua sellaiseen.

Valmennus ei sovellu henkilöille, jotka uskovat autoritaariseen tai käskevään johtamiseen. Se ei myöskään sovellu halki-poikki-ja-pinoon-ihmisille.

Parityö on kuin puuttuva lenkki yksilötyön ja tiimityön välillä. Sparrausparisi kanssa keskitytte kummankin tulosten ja työhyvinvoinnin parantamiseen.

Samalla opitte, miten voitte vastaavasti auttaa omia alaisia, kollegoja ja yhteistyökumppaneita omissa tehtävissään sparraamalla heitä viisaasti ja luovasti.

Valmennuksessa keskitytte kolmeen osa-alueeseen:

  • suunnan kirkastaminen mihin kannattaa satsata ja mitä jättää vähemmälle
  • voimavarojen valjastaminen – mitkä ovat tärkeimmät omat sekä toisten vahvuudet, taidot, osaamiset ja motivaatiotekijät
  • luova ongelmanratkaisu – miten voi ratkaista esiin nousevia ongelmia ja dilemmoja jokapäiväisessä työssä.

Parhaat tulokset syntyvät, kun olette kumpikin samaa vaativuustasoa olevissa tehtävissä, mielellään eri organisaatioissa tai organisaation osissa.

PARIN VALINTA

Kun etsit itsellesi sparraajaparia, luottamus ja keskinäinen kunnioitus ovat tärkeimmät valintakriteerit. Teidän ei kuitenkaan tarvitse olla ystäviä päiväkodista saakka. Luottamus ja kunnioitus myös kasvavat tapaamisten edetessä.

Tietty samankaltaisuus toimintanne vaativuustasossa on hedelmällisen kollegasparrauksen edellytys. On tärkeää, että teillä on samantasoisia tehtäviä ja haasteita.

Jos toinen on seniori ja toinen juniori, voi mentorityyppinen ohjelma olla teille sopivampi vaihtoehto kuin kollegasparraus. Lenkille on parempi lähteä samassa juoksukunnossa olevan kaverin kanssa, siitä hyötyvät molemmat.

Kun pyydät toista sparraajaksesi, on yksi asia varma: hän tulee kokemaan sen suurena kunniana – poikkeuksetta! Joten mieti mahdollisimman vapaasti, kuka olisi oma ykkösehdokkaasi.

VALMENNUS ON SINULLE, KUN...

Vaikuttavat sparraustaidot -valmennuksen sisältö on syntynyt pitkäaikaisen toimintani kautta. Olen tiivistänyt ja paketoinut niitä menetelmiä ja toimintamalleja, joiden avulla itse sparraan avainhenkilöitä eri puolilla.

Sparrattavat ovat hyvin erilaisissa tehtävissä ja asemissa isoissa yrityksissä, kaupunkiorganisaatioissa, julkishallinnossa ja pk-yrityksissä. Yhteistä heillä kaikilla on aito halu saada erinomaisia tuloksia ja samalla voida hyvin ihmisenä.

Yhteistä heillä on myös vaativa työtilanne ja kamppailu muutaman yleisen ongelman kanssa. Voit varmistaa, että verkkovalmennus on sinulle, kun nämä ongelmat ovat sinunkin arjessasi enemmän tai vähemmän läsnä.

On kuitenkin tärkeää muistaa, että nämä ongelmat eivät johdu sinusta. Ongelmat johtuvat suurelta osiin työelämässä tapahtuvista myllerryksistä ja koskevat myös alaisiasi ja kollegoitasi.

Hallitsematon tehtävämäärä ja haastava ajankäyttö

Tehtäviä ja tulospaineita on niin paljon, ettet millään ehdi kaikkea tekemään. Lisäksi työhön on koko ajan tullut uusia haasteita niin asiapuolella kuin ihmisten välillä.

Monet asiat ovat niin kompleksisia, ettei niitä pysty hallitsemaan entisillä työtavoilla ja ajatusmalleilla vaikka kuinka yrittää lisätä tehokkuutta.

Varsinkin ihmisasiat vaatisivat huomattavasti enemmän aikaa ja kenties myös taitoja kuin, mitä sinulla on käytettävissä.

Jääminen yksin vaikeiden asioiden kanssa

Ulkoisilla mittareilla kaikki on näennäisesti hyvin, mutta silti sinua kalvaa välillä yksinäisyyden tunne. Koet tarvetta käsitellä vaikeita asioita luottamuksellisesti toisen ihmisen kanssa, mutta sellaista henkilöä ei ole.

Kaikkia asioita ei sovi puida tiimissä tai oman esimiehen tai alaisen kanssa eikä sinulla ole mahdollisuutta henkilökohtaiseen coachaukseen. Koet myös tarvetta kohdata tiettyjä ihmisiä kahden kesken, mutta olet epävarma haastavien ihmisten käsittelytaidoistasi.

Yleistyneet jaksamisongelmat

Merkittävä osa ihmisistä kamppailevat jaksamisensa kanssa tällä hetkellä. Ongelmat ovat tulleet vähitellen ja melko huomaamatta, mutta olet viime aikoina ruvennut kiinnittämään niihin lisää huomiota. Haluaisit muuttaa tilannetta, mutta riittämättömyyden tunne painaa.

Ihmisten ärtymys ja ilottomuus peittyvät tiettyyn pisteeseen saakka kovan työnteon alle. Kuormittuneessa tilassa ihmisen pinna on kireä, mikä asettaa lisää vaatimuksia sparraustaidoillesi.

MITÄ SAAT VALMENNUKSESTA?

Vaikuttavat sparraustaidot -valmennus tuo mukanaan monia myönteisiä ja jopa yllättäviä vaikutuksia. Sparrauskeskustelut ovat itsessään antoisia ja parin kanssa syntyy nopeasti luottamuksellinen suhde. Pystytte yhdessä ratkaisemaan mitä erilaisimpia ongelmia ja dilemmoja. Lisäksi: 

  • Kehität taitoja, joista on hyötyä loppuelämäksi. Pystyt entistä paremmin johtamaan paitsi itseäsi, myös toisia. Tulet olemaan entistä halutumpi luottohenkilö.
  • Kurssimateriaalin avulla syntyy ymmärrys, miksi kyseisiä taitoja kannattaa kehittää ja miten saat ne toimimaan käytännössä.
  • Työkalut auttavat sinua sisäistämään keskeisiä taitoja nopeasti ja vaivatta. Kurssin työkaluja olen käyttänyt ja hionut vuosien käytössä mitä erilaisimpien asiakkaiden kanssa.
  • Työpohjat auttavat sinua kirkastamaan ja kiteyttämään toimintaa ohjaavia valintoja. 

 

Johdat toisia (ja itseäsi) viisaasti ja luovasti

Oletan, että haluat tehdä mahdollisimman hyviä tuloksia ja antaa parastasi työssäsi. Haluat käyttää vahvuuksiasi ja parhaita osaamisiasi itsesi ja toisten hyväksi.

Haluat löytää Oman elementtisi ja keskittyä niihin asioihin, joilla on merkitystä ja ottaa käyttöön parasta potentiaaliasi. Haluat luoda sellaiset edellytykset, että myös alaisesi ja kollegasi pystyvät antamaan parastaan.

Valmennuksen aikana saat lisää varmuutta siitä, mihin haluat mennä ja millä avuilla. Pääset takaisin hyvään oloon, jolloin

  • voit illalla mennä tyytyväisenä ja kiitollisena nukkumaan
  • voit taas nukkua yösi levollisesti ja hyvin 
  • voit herätä aamulla innostuneesti odottaen, mihin kaikkeen saat päivän aikana vaikuttaa.

 

Pääset eroon kiireestä ja kuluttavasta stressistä

Huomaat nopeasti, ettei kannata satsata liikaa ajankäytön hallintaan. Ajankäyttö on loppujen lopuksi kuin sivuseikka, joka korjaantuu melkein itsestään, kun teet tiettyjä perusvalintoja.

Keskeisten valintojen avulla löydät keskittymisrauhaa, saat olennaiset asiat loppuun ja nautit aikaansaamisen ilosta.

Johdat ja vaikutat vastuullisesti ja omilla ehdoillasi kohti niitä asioita, joilla on merkitystä ja joita oikeasti haluat.

Valmennussisällön, työkalujen, työpohjien ja sparrauskeskustelujen avulla uskallat yhä kasvavassa määrin jättää epäolennaisia asioita vähemmälle ja keskittyä asioihin, joilla vaikutat eniten.

 

Saat haluttuja tuloksia ilman riittämättömyyden tunnetta

Perinteisten valmennusohjelmien keskeinen ajatus on, ettet ole riittävä sellaisenaan, sinun on muututtava joksikin muuksi. Sellaiset ohjelmat johtavat harvoin haluttuihin tuloksiin ja ovat mukana lisäämässä kuormitusta ja riittämättömyyden tunnetta.

Tässä valmennuksessa lähdet päinvastaisesta olettamuksesta: Olen jo! Ei ole tarvetta yrittää muuttaa itseään. Sen sijaan ajattelu- ja toimintatapoja voi ja kannattaa muuttaa.

Kun päivität keskeisiä toimintatapoja ja sparraustaitoja, alkaa energisoiva ja tuloksellinen muutos.

Ja mitä parasta: sinua aletaan nähdä yhä luotettavampana sparraajana, joka autat toisia saavuttamaan heidän ja heidän organisaationsa keskeisiä tavoitteita.

KAKSI ERI TOTEUTUSTAPAA

Voitte käydä Vaikuttavat sparraustaidot -valmennuksen läpi parin kanssa kahdestaan tai teitä voi olla useampi pari valmennusryhmässä. Klikkaa alla olevista vaihtoehdoista sitä, joka sopii sinun tilanteeseesi parhaiten.

Lue lisää siitä, miten voit kasvattaa itseohjautuvuutta ja viedä valmentavaa johtamista luovasti ja tuloksellisesti käytäntöön.

Oletko vielä epävarma, sopiiko valmennus sinun tilanteeseesi?

Ymmärrän sen hyvin, sillä kysymyksessä on valmennus, joka poikkeaa olennaisesti valmentavan johtamisen yleisestä tarjonnasta.

Siksi tarjoan sinulle 45 minuutin maksuttoman kehityskeskustelun, jolloin lähdemme tutkimaan tämän hetken tilannekuvaasi. 

Keskustelun päätteeksi tiedät paremmin, mitä sparraustaitoja tarvitset ja millä tavalla voit ne hankkia.

Tilaa maksuton kehityskeskustelu