TEHOKAS AJANHALLINTA JA OMAN TYÖN JOHTAMINEN LUOTTOPARIN AVULLA

 

KOLLEGASPARRAUS

1-2-3

 

SPARRAUS- JA ONGELMANRATKAISUTAITOJA ORGANISAATION AVAINHENKILÖILLE

 

 

Tämä on kollegan kanssa toteutettava valmennus keskeisten sparraustaitojen vahvistamiseksi. Vahvistettavat taidot ovat keskeisiä myös valmentavassa johtamisessa ja itseohjautuvan organisaation kehittämisessä:

- ajankäytön hallinta

- aktiivinen kuuntelu

- priorisointi ja fokusointi

- seuranta ja palaute

- luova ongelmanratkaisu

Otsikkotasolla nämä ovat varmaan sinulle tuttuja. Toteutus tässä valmennuksessa poikkeaa totutusta ja tapahtuu OMAN ELEMENTIN tunnistamisen ja käytön kautta.

 

Olet esimies, asiantuntija tai yrittäjä - älä jätä itsesi yksin ongelmiesi kanssa. Luottoparin kanssa voitte ratkaista mitä vain samalla, kun harjoittelette kullanarvoisia valmentavan johtamisen taitoja.  

 

Hei, olen Torfinn Slåen, yritysvalmentaja ja suomalaistunut norjalainen. 35 vuoden aikana on arviolta 25.000 henkilöä osallistunut valmennuksiini Suomessa ja kansainvälisesti.

Olen huomannut asiakaskunnassani kuinka huutava tarve vaativissa tehtävissä olevilla henkilöillä on saada ammattimaista sparrausapua. Samalla on pula kokeneista ja pätevistä ulkopuolisista sparraajista.

Kollegasparraus 1-2-3 on pitkäaikaisesta kokemuksesta syntynyt vastaukseni huutoon.

Valmennus on tiivis kooste parhaista omista käytännöistäni valmentajana erityyppisten organisaatioiden eri tasoilla.

Sovellatte sisältöjä suoraan omaan työhönne. Ratkotte yhdessä ongelmia ja kehitätte sparraustaitoja parin viikon välein tapahtuvissa paritapaamisissa

 

MIKSI SPARRAUS ON TÄRKEÄÄ NYT?

Kun oma työ muuttuu yhä vaativammaksi, nousee myös tarve käsitellä vaikeita asioita luottamuksellisesti yhden toisen ihmisen kanssa. Kaikkia asioita ei sovi puida tiimissä tai oman esimiehen tai alaisen kanssa. Henkilökohtaisen coachauksen suosio onkin viime vuosina noussut voimakkaasti.

Kollegasparraus on coachausta edullisempi vaihtoehto. Luotettava kollega voi monissa asioissa olla vähintään yhtä hyödyllinen keskustelukumppani kuin ulkopuolinen coach. Edellytys kollegasparrauksen toimivuuteen on kuitenkin, että kumpikin omaksutte keskeisiä taitoja ja toimitte vuorotellen toistenne sparraajina.

Parin yhteisillä istunnoilla pitää myös olla rakennetta. Pelkät keskustelut voivat helpottaa akuuttien paineiden purussa, mutta eivät riitä toiminnan kehittämiseen.

Rakennatte keskinäistä luottamusta ja saatte toisiltanne apua vaikeiden asioiden käsittelyyn ja ratkaisemiseen. Tulette nopeasti yhtymään yhden kurssiosallistujan toteamukseen: "kaikilla pitäisi olla oikeus vähintään yhteen luottamukselliseen kollegapariin".

Isommassa mittakaavassa parisparraus on myös oiva keino parantaa yhteistyötä kahden organisaatio-osan välille. Siksi kannattaa valita parinsa strategisesti; minkä organisaation tai organisaation osan kanssa haluat saada tiiviimmät välit?

 

SINÄ JA KOLLEGASI

Kollegasparraus 1-2-3 on tarkoitettu sinulle, joka haluat vaikuttaa ja saada entistä parempia tuloksia ilman perinteistä asemavaltaa. Toimit esimiehenä, avainhenkilönä projekteissa tai verkostoissa.

Sparraustaidot ovat hyödyllisimmät silloin, kun perinteinen asemavalta puuttuu tai et halua turvautua sellaiseen.

Valmennus ei sovellu henkilöille, jotka uskovat autoritaariseen tai käskevään johtamiseen. Se ei myöskään sovellu halki-poikki-ja-pinoon-ihmisille.

Parityö on kuin puuttuva lenkki yksilötyön ja tiimityön välillä. Sparrausparisi kanssa keskitytte kummankin tulosten ja työhyvinvoinnin parantamiseen. Samalla opitte, miten voitte vastaavasti auttaa omia alaisia, kollegoja ja yhteistyökumppaneita omissa tehtävissään.

Sisällön avulla keskitytte kolmeen osa-alueeseen:

  • suunnan kirkastaminen – mihin kannattaa satsata ja mitä jättää vähemmälle
  • voimavarojen valjastaminen – mitkä ovat tärkeimmät omat vahvuudet, taidot, osaamiset ja motivaatiotekijät
  • luova ongelmanratkaisu – miten voi ratkaista esiin nousevia ongelmia ja dilemmoja jokapäiväisessä työssä.

Parhaat tulokset syntyvät, kun olette kumpikin samaa vaativuustasoa olevissa tehtävissä, mielellään eri organisaatioissa tai organisaation osissa.

PARIN VALINTA

Kun etsit itsellesi sparraajaparia, luottamus ja keskinäinen kunnioitus ovat tärkeimmät valintakriteerit. Teidän ei kuitenkaan tarvitse olla ystäviä päiväkodista saakka. Luottamus ja kunnioitus myös kasvavat tapaamisten edetessä.

Tietty samankaltaisuus toimintanne vaativuustasossa on hedelmällisen kollegasparrauksen edellytys. On tärkeää, että teillä on samantasoisia tehtäviä ja haasteita. Jos toinen on seniori ja toinen juniori, voi mentorityyppinen ohjelma olla teille sopivampi vaihtoehto kuin kollegasparraus. Lenkille on parempi lähteä samassa juoksukunnossa olevan kaverin kanssa, siitä hyötyvät molemmat.

Kun pyydät toista sparraajaksesi, on yksi asia varma: hän tulee kokemaan sen suurena kunniana – poikkeuksetta! Joten mieti mahdollisimman vapaasti, kuka olisi oma ykkösehdokkaasi.

VERKKOVALMENNUS ON SINULLE, KUN...

Kollegasparraus 1-2-3 -valmennuksen sisältö on syntynyt pitkäaikaisen toimintani kautta. Olen tiivistänyt ja paketoinut niitä menetelmiä ja toimintamalleja, joiden avulla itse sparraan avainhenkilöitä eri puolilla.

Sparrattavat ovat hyvin erilaisissa tehtävissä ja asemissa isoissa yrityksissä, kaupunkiorganisaatioissa, julkishallinnossa ja pk-yrityksissä. Yhteistä heillä kaikilla on aito halu saada erinomaisia tuloksia ja samalla voida hyvin ihmisenä.

Yhteistä heillä on myös vaativa työtilanne ja kamppailu muutaman yleisen ongelman kanssa. Voit varmistaa, että verkkovalmennus on sinulle, kun nämä ongelmat ovat sinunkin arjessasi enemmän tai vähemmän läsnä:

KULUTTAVA MOTIVAATIO-ONGELMA

Olet hyvässä seurassa. Ainakin joka toinen suomalainen on tyytymätön työhönsä ja kärsii motivaatio-ongelmista. Luku vaihtelee 40–70 % välillä riippuen tutkimusten luonteesta eikä ongelma ole vain iäkkäiden työntekijöiden riesana. 

Tyytymättömyys on usein tiedostamaton, epämääräinen tunne, josta ei oikein saa otetta. Mikään ei kiinnosta, mutta silti vain painetaan hommia, koska näin kuuluu tehdä. Ulkoisilla mittareilla kaikki voi näennäisesti olla hyvin, jolloin voi kaiken lisäksi tulla huono omatunto ja häpeän tunne siitä, ettei saisi olla tyytymätön.

AJANKÄYTÖN ONGELMAT

Tehtäviä, tietoa ja tulospaineita on niin paljon, että on mahdottomuus ehtiä kaikkea. Lisäksi työ on pirstaloitunut ja kokonaiskuvat hämärtyvät. Asiat ovat niin kompleksisia, että niitä ei pystytä hallitsemaan entisillä työtavoilla ja ajatusmalleilla.

Perinteinen tehokkuus, jossa yritetään tehdä mahdollisimman paljon mahdollisimman lyhyessä ajassa, ei enää riitä.

Tehokkuuden sijaan kannattaa satsata osumatarkkuuteen, että tekee oikeita asioita oikeaan aikaan. Ajankäytön hallinnan lisäksi kannattaa satsata omaan energiatalouteen: mihin käyttää aikaa ja energiaa ja minkä takia.

HIIPIVÄ JAKSAMISONGELMA

Uupuminen ei ole enää vain työuransa loppupuolella olevien yksinoikeutta. Jopa 30–40-vuotiaissa on hälyttävän suuri määrä uupuneita ja loppuun palaneita ihmisiä. Ikäryhmässä, jossa työkyvyn pitäisi olla huipussaan.

Jaksamisongelmat tulevat aluksi melko huomaamatta ja henkilö itse ei välttämättä edes huomaa niitä. Ärtymys, ilottomuus ja tosikkomaisuus peittyvät kovan työnteon alle.

Vähitellen oireet muuttuvat vakavammiksi kuten ruoansulatusongelmat ja univaikeudet. Turvautuminen lääkkeisiin tällaisessa tilanteessa voi olla tehokas oireita peittävä ensiapu, mutta pitkän päälle vaarallista. Jaksamisongelmien kanssa ei kannata leikkiä sankaria.

MITÄ SAAT VALMENNUKSESTA?

Kollegasparraus 1-2-3 tuo mukanaan monia myönteisiä ja jopa yllättäviä vaikutuksia. Sparrauskeskustelut ovat itsessään antoisia ja parin kanssa syntyy nopeasti luottamuksellinen suhde. Pystytte yhdessä ratkaisemaan mitä erilaisimpia ongelmia ja dilemmoja. Lisäksi: 

  • Kehität taitoja, joista on hyötyä loppuelämäksi. Pystyt entistä paremmin johtamaan paitsi itseäsi, myös toisia. Tulet olemaan haluttu luottohenkilö.
  • Kurssimateriaalin avulla syntyy ymmärrys, miksi kyseisiä taitoja kannattaa kehittää ja miten saat ne toimimaan käytännössä.
  • Työkalut auttavat sinua sisäistämään keskeisiä taitoja nopeasti ja vaivatta. Kurssin työkaluja olen käyttänyt ja hionut vuosien käytössä mitä erilaisimpien asiakkaiden kanssa.
  • Työpohjat auttavat sinua kirkastamaan ja kiteyttämään toimintaasi ohjaavia valintoja. 

JOHDAT ITSEÄSI (JA TOISIA) VIISAASTI

Huomaat nopeasti, ettei kannata satsata liikaa ajankäytön hallintaan. Ajankäyttö on loppujen lopuksi kuin sivuseikka, joka korjaantuu melkein itsestään, kun teet tiettyjä perusvalintoja. Valintojen avulla löydät keskittymisrauhaa ja saat olennaiset asiat loppuun. Johdat itseäsi vastuullisesti ja omilla ehdoillasi kohti niitä asioita, joita oikeasti haluat.

Selkeillä valinnoilla saat varmuutta siitä, mihin haluat mennä ja millä avuilla. Pääset takaisin hyvään oloon, jolloin

  • voit illalla mennä tyytyväisenä ja kiitollisena nukkumaan
  • voit taas nukkua yösi levollisesti ja hyvin 
  • voit herätä aamulla innostuneesti odottaen, mitä päivällä saat tehdä.

PÄÄSET EROON KIIREESTÄ JA KULUTTAVASTA STRESSISTÄ

Oletan, että haluat tehdä mahdollisimman hyviä tuloksia ja antaa parastasi työssäsi. Haluat käyttää vahvuuksiasi ja parhaita osaamisiasi itsesi ja toisten hyväksi. Mutta jos olet kuin suuri osa ihmisistä kohtaat jatkuvasti turhauttavia asioita: kiirettä, kuluttavaa stressiä, epävarmuutta siitä, mihin kannattaa keskittyä. Lista on pitkä.

Päästäksesi turhautumisesta aikaansaamisen iloon tarvitset selkeitä, toimintaasi ohjaavia valintoja. Tarvitset valintoja siitä, mihin haluat mennä ja millä avuilla haluat sinne päästä.

Valmennussällön, työkalujen, työpohjien ja sparrauskeskustelujen avulla löydät Oman elementtisi ja alat keskittyä niihin asioihin, joita oikeasti haluat tehdä ja otat käyttöön parasta potentiaaliasi.

SAAT MUUTOKSIA TILANTEESEESI ILMAN RIITTÄMÄTTÖMYYDEN TUNNETTA

Suhtaudun kriittisesti sellaisiin kehittämisohjelmiin, joiden keskeinen ajatus on, että sinun on muututtava joksikin muuksi. Että et ole riittävän hyvä tällaisena, vaan on jokin ihannemalli, johon sinun on pyrittävä. Että nykyisen minäsi ja ihanneminäsi välillä on kuilu, jonka sinun on kurottava umpeen määrätietoisella kehittämistyöllä.

Sellaiset ohjelmat johtavat harvoin haluttuihin tuloksiin ja ovat mukana lisäämässä kuormitusta ja riittämättömyyden tunnetta.

Lähdet tässä verkkovalmennuksissa päinvastaisesta olettamuksesta: Olet jo! Älä yritä muuttaa itseäsi. Sen sijaan ajattelu- ja toimintatapoja voi ja kannattaa muuttaa.

KAKSI ERI TOTEUTUSTAPAA

Voit käydä Kollegasparraus 1-2-3 -verkkovalmennuksen läpi parin kanssa kahdestaan tai usean parin valmennusryhmässä. Klikkaa alla olevista vaihtoehdoista sitä, joka sopii sinun tilanteeseesi parhaiten, ja lue lisää.