SPARRAUS- JA ONGELMANRATKAISUTAITOJA ORGANISAATION AVAINHENKILÖILLE

 

KOLLEGASPARRAUS 1-2-3

 

VALMENNUSRYHMÄ

 

Kun teillä on useampi kiinnostunut kollegapari, kannattaa muodostaa valmennusryhmä. Ryhmä kokoontuu tyypillisesti kolme kertaa valmennuksen aikana. Yhteisten istuntojen välissä käyvät kollegaparit verkkovalmennuksen läpi keskenään.

Vahvistettavat sparraustaidot ovat keskeisiä myös valmentavassa johtamisessa ja itseohjautuvan organisaation kehittämisessä:

 • ajankäytön hallinta
 • aktiivinen kuuntelu
 • priorisointi ja fokusointi
 • seuranta ja palaute
 • luova ongelmanratkaisu
 • Oman elementin tunnistaminen.

Parhaat tulokset syntyvät pareissa, kun molemmat ovat samaa vaativuustasoa olevissa tehtävissä, mielellään eri organisaatioissa tai organisaation osissa.

Parisparraus on oiva keino myös parantaa yhteistyötä eri  organisaatioiden välille. Siksi kannattaa valita parit strategisesti; minkä organisaation tai organisaation osan kanssa halutaan saada tiiviimmät välit?

MITÄ VERKKOVALMENNUS SISÄLTÄÄ?

Kollegasparraus 1-2-3 -verkkovalmennuksen sisältö keskittyy kolmeen osa-alueeseen:

 • suunnan kirkastaminen – mihin kannattaa satsata ja mitä jättää vähemmälle
 • voimavarojen valjastaminen – mitkä ovat tärkeimmät omat vahvuudet, taidot, osaamiset ja motivaatiotekijät
 • luova ongelmanratkaisu – miten voi ratkaista esiin nousevia ongelmia ja dilemmoja jokapäiväisessä työssä.

Lisäksi: 

 • Kehitätte taitoja, joista on hyötyä loppuelämäksi. Pystytte entistä paremmin johtamaan paitsi itseänne, myös toisia. Tulette olemaan haluttuja luottohenkilöitä.
 • Valmennusmateriaalin avulla syntyy ymmärrys, miksi kyseisiä taitoja kannattaa kehittää ja miten saatte ne toimimaan käytännössä.
 • Työkalut auttavat teitä sisäistämään keskeisiä taitoja nopeasti ja vaivatta. Valmennuksen työkaluja olen käyttänyt ja hionut vuosien käytössä mitä erilaisimpien asiakkaiden kanssa.
 • Työpohjat auttavat teitä kirkastamaan ja kiteyttämään toimintaanne ohjaavia valintoja. 

MITEN VALMENNUS TOTEUTETAAN?

Valmennusohjelma kestää 3–4 kuukautta ja sisältää kolme yhteistä istuntoa. Istunnoissa käydään läpi sisältöön liittyviä asioita, vaihdetaan kokemuksia ja ratkotaan keskeisiä työssä nousseita ongelmia ja dilemmoja. 

Yhteisten istuntojen välissä parit kokoontuvat keskenään soveltamaan valmennusmoduulien sisältöjä omaan työhön. Paritapaaminen kerran viikossa tai joka toinen viikko on yleistä. Tapaamiset kestävät normaalisti 1,5 tuntia.

Koska uusia työkaluja ja taitoja sovelletaan suoraan omaan työhön, on valmennukseen käytetty aika oikeaa työaikaa. Yhdessä ratkotaan ongelmia ja kehitetään sparraustaitoja kannustavassa ja luottamuksellisessa ilmapiirissä.

MITÄ VALMENNUS MAKSAA?

Valmennuksen hinta riippuu osallistujamäärästä ja sovitusta kokonaisuudesta. Ryhmän yhteisistä istunnoista on normaaliveloitus 1.500 euroa istuntoa kohti. Kolmen tunnin istuntoja on yleensä kolme: ensimmäinen ohjelman alussa, toinen puolessa välissä ja kolmas lopussa. Kollegasparraus 1-2-3 -verkkovalmennuksen hinta on 650 euroa paria kohti.

Esimerkiksi viiden parin ja kolmen yhteisen istunnon valmennuksen kokonaishinta on näin ollen 7.750 euroa, eli 775 euroa osallistujaa kohti. Kaikki hinnat on ilmoitettu ilman arvonlisäveroa.

Yhteisten ryhmäistuntojen lisäksi kukin pari kokoontuu tyypillisesti 6–7 kertaa valmennuksen aikana. Useimmat parit jatkavat tapaamisiaan säännöllisesti myös varsinaisen valmennuksen jälkeen. 

Kukin osallistuja saa näin ollen noin 10 kertaa korkeatasoista sparrausta. Kokeneet coachit veloittavat tyypillisesti 750 eurosta ylöspäin yhden henkilön yhdeltä istunnolta. Verrattuna perinteisen coachauksen hintatasoon ryhmävalmennus on siis hyvin kustannustehokas.

Miksi valmennus on niin edullinen? Otin vuosia sitten parisparrauksen käyttöön yksilösparrauksen sijaan ja huomasin pian, miten paljon (myös taloudellista) hyötyä on parien keskinäisistä tapaamisista.

Päätin laittaa omaa osaamistani verkkovalmennuksen muotoon, niin että se on mahdollisimman monen tarvitsijan ulottuvilla. Riippumatta organisaation koosta tai kyvystä satsata avainhenkilöidensä hyvinvointiin.

Jäikö kysymyksiä?

Ota yhteyttä minuun sähköpostitse [email protected], tekstarilla tai soittamalla 0400 442 404 tai täytä ja lähetä alla oleva lomake.

Terv. Torfinn

KYLLÄ, HALUAN KESKUSTELLA KOLLEGASPARRAUS 1-2-3 -VALMENNUSRYHMISTÄ!

Kerro lyhyesti, miksi asia kiinnostaa ja olen yhteydessä sinuun mahdollisimman pian.