Kun haluat pois kuluttavasta työnteosta

 

JOHDANTOKURSSI OMAN TYÖN VIISAASEEN JOHTAMISEEN

 

Vapautat aikaa ja energiaa kestävämpään työntekoon kun tiedät, mihin kolmeen asiaan kannattaa keskittyä

Olet työurasi alkuvaiheessa, keski-iän kriisissä tai eläkeikä häämöttää. Olet yrittäjä, freelancer tai palkkatyössä. Olet asiantuntija tai johtavassa asemassa. Harkitset vakavasti työpaikan vaihtoa tai haluat jäädä nykyiseen työhösi. 

Tiedät, että nykytilanteesi ei ole kestävä ja jotain pitäisi muuttaa. Et vain tiedä mitä.

Pääset helpoiten kestävämpään suuntaan ymmärtämällä kolme asiaa:

  • miten kirkastat toimintasi suunnan vaikka eri puolilta tulee ristiriitaisia odotuksia
  • miten valitset tehtäväsi omilla ehdoillasi myös silloin, kun epäilet itseäsi
  • miten käytät rohkeammin kykyjäsi ja osaamistasi huolimatta hiipivästä riittämättömyyden tunteesta.

Unohda perinteinen ajankäytön hallinta. Unohda päätäsi sekoittavat itsensä johtamisen konseptit.  Tarvitset vain uutta ymmärrystä oman työsi johtamisesta, sillä uudessa ajassa vanhat keinot eivät enää toimi kuten ennen.

Hei, olen Torfinn Slåen, yritysvalmentaja ja suomalaistunut norjalainen. 35 vuoden aikana on arviolta 25 000 henkilöä osallistunut valmennuksiini Suomessa ja kansainvälisesti.

Minua kiehtoo lisääntyneen etätyön tuomat uudet mahdollisuudet vaikuttaa omaan tilanteeseen. Uusissa työmalleissa meillä jokaisella on oiva tilaisuus ottaa ohjakset omiin käsiimme ja satsata oman työn johtamiseen.

Ongelmana on vain, että useimmat tarjolla olevat ajankäytön hallinnan ja itsensä johtamisen konseptit ovat liian vaativia ja vaikeita soveltaa käytäntöön.

Johdanto oman työn viisaaseen johtamiseen -verkkokurssin avulla ymmärrät, että tarvittavat keinot ovat sangen yksinkertaiset.

Et tarvitse isoja ja haastavia muutoksia. Et tarvitse uuvuttavaa tehokkuutta etkä läpi-harmaan-kiven tahdonvoimaa.

Riittää, kun keskityt kolmeen osa-alueeseen.

Tiedän omasta ja asiakkaideni kokemuksesta, että varsin pienin korjauksin on mahdollista vaikuttaa ratkaisevasti omaan työhön.

EI MITÄÄN UUTTA AURINGON ALLA?

Torfinn, näiden samojen haasteiden kanssa olen ollut koko yrittäjäurani aikana.”

Yrittäjäkollegani oli melkein tuohtunut, kun otin hänen kanssaan puheeksi lisääntyneen etätyön tuomat uudet mahdollisuudet. Hän ei halunnut puhua mahdollisuuksista vaan oli jumiutunut omiin vaikeuksiinsa.

Etätyö tuo epäilemättä mukanaan paljon hyviä puolia. Puolia, joita on ollut mukana yrittäjien ja varsinkin yksinyrittäjien työssä iät ja ajat.

Tehokkuus pääsääntöisesti nousee, kun häiriötekijöitä on vähemmän ja pystytään keskittymään paremmin siihen, mitä ollaan tekemässä. 

Suunnitelmallisuutta tulee lisää. Tehtäviin ryhdytään harkitummin eikä enää niin paljon ad hoc -periaatteella.

Mutta etätyö voi pahimmillaan olla yksinäistä, totista ja vakavaa – jopa näennäistehokasta. Kuten yrittäjän työ voi myös olla.

Etätyö korostaa tiettyjä haasteita johtamisessa. Perinteisesti on ajateltu, että johtaminen on toisten ihmisten johtamista. Tämä puoli johtamisesta tulee vaativammaksi sitä mukaa, kun ollaan yhä enemmän erillään. 

Toisaalta korostuu tarve johtaa omaa työtä paremmin. 

Perinteisessä työkuviossa oman työn johtaminen on ulkoistettu yksilöltä esimiehelle. Nyt vastuu siirtyy takaisin yksilölle.

Yrittäjät ovat aina olleet tilanteessa, ettei ole ollut esimiestä, jolle siirtäisi tämän vastuun. Yrittäjien sankaritarinat ympäripyöreistä päivistä ja lomattomista vuosista kertovat karua kieltä seurauksista, kun oman työn johtaminen on heikkoa.

Näin ei saa käydä etätyötä tekeville. 

Meidän on otettava käyttöön toimivia yhdistelmiä, jotka sallivat työn tekemisen etänä, mutta tarvittaessa myös työpaikalla tiimin ja organisaation tukemana.

Oman työn johtaminen nousee kummassakin tapauksessa keskiöön.

KULUTTAVAT HAASTEET 

Riippumatta siitä, paljonko teet etänä ja paljonko työpaikalla, sinunkin työssäsi on todennäköisesti samoja haasteita kuin useimmilla meistä tällä hetkellä.  

Epävarmuus ja riittämättömyyden tunne

Tehtäväpaljous aiheuttaa sinulle epävarman olon. On niin paljon, mitä pitäisi tehdä ja saada aikaiseksi, mutta mihin kannattaa keskittyä? Vaarana on, että alat ylisuorittaa. Samalla kalvaa riittämättömyyden tunne ja päässä pyörii jatkuvasti kysymyksiä, kuten: riittävätkö tulokseni, teenkö oikeita asioita, teenkö asioita oikein, mitä priorisoisin, mihin fokusoisin?

Ristiriitaiset odotukset ja vaatimukset

Tuntuu, että sinua yritetään jatkuvasti viedä eri suuntiin. Vaatimuksia ja odotuksia tulee niin työn kuin perhe-elämän puolelta. Ristiriita omien halujesi kanssa voi olla kuluttava. Kuluttavaa voi myös olla, jos organisaation johtaminen on poukkoilevaa ja on epäselvää, mihin johto oikeasti tähtää. Omat haasteensa tulee siitä, kun etätyössä perhe-elämä ja työ tulevat myös fyysisesti lähemmäksi. Yhteensovittaminen vaatii selkeitä arvovalintoja.

Arkuus ottaa omaa potentiaalia käyttöön

Koet kenties, että sinulla olisi enemmän annettavaa, mutta nykyiset tehtäväsi rajoittavat mahdollisuutesi käyttää parhaita puoliasi. Voi myös olla, että rohkeutesi toimia omana itsenäsi pettää. Joudut syystä tai toisesta ikään kuin ajamaan jarrut päällä. Sinulla on kykyjä ja osaamista, jotka jäävät nykytilanteessa hyödyntämättä. Haluaisit astua nykyisestä roolistasi ulos ja ottaa uinuvaa potentiaaliasi aktiivisempaan käyttöön.

MITÄ KURSSI SISÄLTÄÄ

Olen seurannut erityisen aikaansaavia ihmisiä suomalaisessa työelämässä yli kolme vuosikymmentä. Havaintojeni olen tiivistänyt yksinkertaiseen kolmiosaiseen toimintamalliin. Kerron sinulle tässä kurssissa, mistä osasista malli koostuu.

Kurssi sisältää videot, tekstiosuudet sekä 16 sivun kokonaisuutta kuvaavan manuaalin pdf-muodossa.

Videoilla avaan sisällöt havainnollisesti piirtäen ja kirjoittaen fläppitaululle. (Olen aina ollut vannoutunut fläppitaulun käyttäjä ja käytän powerpoint-esityksiä vain harvoin.) Tekstiosuuksilla kiteytän kunkin osan tärkeimmät kohdat. Tulostettavissa olevassa manuaalissa kokonaisuus rakentuu pala palalta.

Osa 1 Keskittyminen olennaiseen

Haluat saada mahdollisimman hyviä tuloksia, mutta perinteisen tehokkuusajattelun sijaan sinun kannattaa satsata osumatarkkuuteen, että keskityt olennaiseen.

Tehtäväsi eivät ole irrallisia vaan vaikuttavat toisiinsa. Yhdestä tehtävästä syntynyt tulos voi vaikuttaa eteenpäin useaan muuhun tehtävään. Tällaisissa tehtävien verkostoissa tarvitset hyvän kokonaiskuvan löytääksesi olennaisimmat asiat.

Sinun on priorisoitava ottaen huomioon niin käytettävissä olevia resursseja kuin haluttuja tuloksia. Onnistunut priorisointi vaatii strategisia valintoja ja jatkuvaa seurantaa. Sopivalla seurannalla ja arvioinnilla saat tietää, mitä tuloksia ja vaikutuksia syntyy ja mihin kannattaa satsata eteenpäin.

Osa 2 Suunnan kirkastaminen

Perinteinen tavoiteasetanta on parhaat päivänsä nähnyt. Numeropohjaisten ja lähinnä järkeä puhuttelevien tavoitteiden sijaan kannattaa satsata tärisyttäviin tavoitteisiin.

Tärisyttävä tavoite puhuttelee vahvoja tunteita eikä ole aina kovin tarkasti määritelty. Se osoittaa kuitenkin suunnan, mihin on kaikesta huolimatta vain mentävä.

Tavoiteasetanta on vaikea laji ja siksi on helpotus, että nk. fokusalueesi voivat antaa sinulle samanlaista ohjausta. Toiminnan fokusalueet kertovat suunnasta ja niistä asioista, joihin aiot keskittyä, jotta pääset lähemmäksi tärisyttäviä tavoitteitasi.

Osa 3 Voimavarojen käyttö

Yksi on varma: sinullakin on käyttämättömiä voimavaroja! Kun pääset perehtymään valovoimasi osatekijöihin, tajuat, miten helposti pystyt valjastamaan lisää omaa potentiaaliasi. Tajuat myös, miten voit hyödyntää muiden ihmisten sellaisia vahvuustekijöitä, joita sinulla ei ole.

Meissä toimii ikään kuin kaksi vastakkaista voimaa. Noste pyrkii viemään meitä kohti haluttuja tuloksia ja esteet pyrkivät pitämään meidät kiinni nykyisissä oloissa. Saat lisää voimavaroja käyttöösi, kun löydät omia nostetekijöitäsi ja vähennät esteitä.

Opastan sinua kurssin sisällön läpi askel askeleelta. Olen rajannut kaiken turhan pois tämän kurssin sisällöstä niin, että jäljellä ovat vain olennaiset asiat. 

Kurssin perimmäinen tarkoitushan on antaa sinulle ymmärrystä siitä, mihin asioihin oman työn johtamisessa kannattaa keskittyä. Siinä kaikki.

Sinulle saatetaan eri puolilta tarjota hyvinkin laajoja ja monimutkaisia malleja itsen johtamisesta. Pitkäaikainen toimintani valmentajana on opettanut minulle ainakin sen, ettei asioista kannata tehdä monimutkaisempia kuin ne oikeasti ovat. 

Kun olet sisäistänyt kolmen osa-alueen merkityksen ja luonteen, haluat kenties myöhemmin jatkaa varsinaisella valmennuksella.

INNOSTAVAT MAHDOLLISUUDET 

On selvä, että johdantokurssi ei voi antaa sinulle samoja hyötyjä kuin varsinainen valmennus. Mutta jo ymmärrys oman työn viisaan johtamisen kolmesta osa-alueesta alkaa vaikuttaa jokapäiväiseen työhösi.

Suurin vaikutus tapahtuu ajattelussa, jonka jälkeen se alkaa huomaamatta ohjata toimintaasi. Tässä ovat yleisimmät vaikutukset, mitä kurssin osallistujat kokevat. 

Vapaus valita ja vastuu vaikutuksista

Hyväksyt, että tehtäviä on enemmän kuin pystyt tekemään. Valitset tehtäväsi varmalla pohjalla ja uskallat keskittyä olennaisiin asioihin ja viedä ne loppuun. Seuraat toimintaasi ja arvioit säännöllisesti tuloksia ja vaikutuksia. Nautit siitä, että osumatarkkuutesi kasvaa ja sinulla on mielekkäitä tehtäviä. Sinulla on kasvava vapaus valita tehtäviä, mutta olet samalla tietoinen vastuustasi vaikutuksista. 

Selkeä suunta antaa luottamusta

Uskallat valita ja pysyä suunnassasi, vaikka tulevaisuus on epävarma ja ympärilläsi on paljon muutoksia ja myllerryksiä. Rakennat luottamusta itseesi, omaan toimintaasi ja organisaatioosi. Selkeä suunta auttaa priorisoimaan ja keskittymään niihin asioihin, jotka vievät kohti haluttuja tuloksia. Jos organisaation tavoitteet ja omat valintasi menevät liikaa erilleen, saatat olemaan valmis menemään omaan suuntaasi.

Rohkeus antaa parastasi

Haluat työssäsi antaa parastasi ja saada erinomaisia tuloksia. Tunnet itsesi ja tiedät, missä olet hyvä ja missä tarvitset toisten voimavaroja. Tunnet myös omat syvät motivaatiotekijäsi ja toimit sydämesi palolla. Olet vapaa käyttämään omaa potentiaaliasi, tarvittaessa osaat laittaa turhat jarrut pois päältä ja antaa mennä.

HINTA

Koska menossa oleva työnteon murros koskee lähes jokaista meistä, haluan pitää tämän johdantokurssin hinnan niin alhaisena, että se on kaikkien ulottuvilla. Sisällön tarjoaminen verkkokurssina mahdollistaakin hinnan, joka ei ole kenellekään esteenä.

Siksi saat nyt verkkokurssin Johdanto oman työn viisaaseen johtamiseen niinkin edulliseen hintaan kuin 

29,90 euroa

(sis. alv:n) 

Neliosainen kurssi sisältää videot, tekstiosuudet sekä 16 sivun kokonaisuutta kuvaavan manuaalin pdf-muodossa.

Kun tilaat kurssin, saat sähköpostiisi käyttäjätunnuksen ja salasanan ja pääset kurssialueelle, josta löydät kaiken sisällön. 

Jos tilausvahvistusta ei tule, muista tarkistaa roskapostisi. Mikäli tulee ongelmia, ota yhteys [email protected].

Tilaa "Johdanto oman työn viisaaseen johtamiseen" tästä

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

TILAA NYT

Saat verkkokurssin Johdanto oman työn viisaaseen johtamiseen nyt hintaan

29,90 euroa

(sis. alv:n) 

Saat käyttöösi videot, tekstiselostukset ja vielä 16 sivun manuaalin pdf-muodossa.

Lähde mukaan nauttimaan tärkeästä kokonaisuudesta, jonka avulla pääset hyödyntämään työnteon murroksen tuomia uusia mahdollisuuksia. Pääset nykytilanteesta riippumatta vaikuttamaan aidosti omaan työhösi.

Tilaa "Johdanto oman työn viisaaseen johtamiseen" tästä