Valitse sivu

Lähetin jokin aikaa sitten postituslistallani oleville henkilöille haasteen ja avunpyynnön. Esitin kaksi lyhyttä kysymystä:

A. Ketkä hyötyisivät eniten henkilökohtaisesta strategiasta tällä hetkellä (enintään kolme kohderyhmää) ja B. mistä syistä?

Yllätyin täysin vastausten määrästä ja laadusta. Nyt alan tosissani ymmärtää, miksi toiset hehkuttavat nk. parviälyn voimaa!

Oli mieluinen urakka järjestää ja ryhmitellä sisältöä. Ehdotuksista löysin yhdeksän pääkategoriaa, joiden sisään mahtuu monta eri kohderyhmää. Osa ehdotetuista kohderyhmistä on ollut listoillani pidempään, osa oli tuoreita.

Löydätkö itsesi jostakin näistä?

Yhdeksän pääkategoriaa

  • Ennen työelämää – lukiolaiset ja opiskelijat
  • Työelämän alkupuolella – nuoret leijonat ja ruuhkavuosia elävät
  • Johtajat, esimiehet ja asiantuntijat – ml. johtoryhmät ja vaativampiin tehtäviin siirtyvät johtajat ja esimiehet
  • Yrittäjät – ml. aloittavat yrittäjät ja yksinyrittäjät
  • Alakohtaiset kohderyhmät – vanhustenhoito ja kotihoito, sote-ala, kuntien ja kuntayhtymien johto ja esimiehet, ammatillisen oppilaitosten johtajat ja päälliköt, koulumaailman vaikuttajat
  • Muutoksissa – äitiysloma, kriisi tai elämänmuutos, organisaatiomyllerrys, tienhaara
  • Uusiin tehtäviin – halu vaihtaa, tarve vaihtaa, akateemisesti koulutetut, kokeneet henkilöt, työuupuneet
  • Työelämän ulkopuolella – urheilijat ja urheiluvalmentajat, maahanmuuttajat, työttömät työnhakijat
  • Työelämän loppupuolella – kovissa paineissa olevat, viidenkympin paremmalla puolella, eläkkeelle siirtyvät tai siirtyneet.

B-kysymyksen perustelut vaihtelivat luonnollisesti eri kategorioissa johtuen mm. siitä, että kohderyhmät ovat eri elämänvaiheissa. Perusteluista kävi ilmi, että joka ikäpolvella on omat haasteensa tämän hetken suomalaisessa työelämässä. Yhtä selväksi tuli vastaajien vahva usko siihen, että henkilökohtaisella strategialla voidaan selättää monia ongelmia ja päästä ns. niskan päälle – ettei tarvitse tehdä niska limassa.

Seitsemän suosikkiani

Koska priorisointi on myös oman strategiani kulmakivi, olen valinnut seitsemän suosikkiryhmää, joihin lähiaikoina keskityn ensisijaisesti.

Pitkien koulutusohjelmien osallistujat

Isoissa organisaatioissa on lupaaville yksilöille tarkoitettuja vaativia koulutuksia, kuten trainee-ohjelmat, johtamisen erikoistutkinto tai MBA. Onnistunut läpikäynti työn ohella vaatii itsessään tietoista omaa toimintastrategiaa. Sen lisäksi ohjelmat nostavat osallistujien odotustasoa koskien omia uramahdollisuuksia, mutta organsiaatio ei aina pysty vastaamaan odotuksiin. Tarvitaan henkilökohtaisen ja organisaation strategian synkronointia.

Äitiyslomalla tai perhevapaalla olevat

Muutamassa kuukaudessa tapahtuu paljon muutoksia itsessä, lähipiirissä ja työyhteisössä. Uudessa perhetilanteessa on paljon pellissä; oma hyvinvointi, lapsen/lasten hyvinvointi, perheen hyvinvointi – ja työn tuloksellisuus. Strategisten valintojen avulla tajuaa, ettei kaikilla elämän alueilla tarvitse olla huippusuorittaja tässä ja nyt. Paukkuja voi myös siirtää tuonnemmaksi.

Uuteen työhön haluavat

Erilaisten selvitysten mukaan hälyttävän paljon suomalaisisia ovat tyytymättömiä nykyiseen työhönsä. Monilla heistä on sekä halua että tarvetta vaihtaa paikkaa tai peräti alaa, mutta uskallus puuttuu. Syyt uskalluksen puutteeseen voivat olla lähes mitä vain. Yhteistä kaikille on kuitenkin tunne siitä, että heillä olisi enemmän annettavaa kuin mitä organisaatio tällä hetkellä kykenee hyödyntämään. He ovat oikeita ihmisiä väärässä paikassa.

Yrittäjät

Yrittämiseen ja itsensä työllistämiseen liittyy monenlaisia sitkeitä käsityksiä, kuten että yrittäminen vaatii ympäripyöreitä päiviä eikä lomaa voida edes ajatella. Monilla yrittäjillä onkin iso haaste saada sovitettua työelämä ja henkilökohtainen/perhe-elämä yhteen. Tiedän itse oltuani yrittäjänä 30 vuotta, että selkeät strategiset valinnat ovat onnistuneen yrittämisen välttämättömyys. Tästä aiheesta tulen kirjoittamaan lisää myöhemmin.

Johtoryhmät

Organisaation tulokset ovat suoraan verrannollisia johtoryhmän toimivuuteen. Johtoryhmän toimivuus taas on riippuvainen jäsenten toiminnasta yhdessä ja erikseen. On aina ilo, kun saa olla mukana fasilitoimassa johtoryhmän vaativia strategiatyöpajoja ja sparrata ryhmän jäseniä heidän oman strategiansa toteuttamisessa. Myös tästä aiheesta on luvassa pari juttua tosielämästä. 

Viidenkympin paremmalla puolella

Viimeistään tässä vaiheessa alkaa ulkoisten motivaatiotekijöiden vaikutus laimentua. Aletaan etsiä merkityksellisyyttä ja halutaan tarjota kertynyttä osaamista yhteisen hyvän hyväksi. Virtaa on. Kaikkea virtaa ei haluta enää käyttää ylipitkiin työpäiviin. Sopivilla valinnoilla voi virtaa riittää vuosiksi, myös eläkkeelle siirtymisen jälkeen.

Työttömät toimihenkilöt ja/tai akateemisesti koulutetut

Kun minulle kolme vuotta sitten tarjoutui mahdollisuus valmentaa kahta isoa ryhmää työttömiä, olin ensin nostaa kädet pystyyn, koska koin, ettei minulla ole heille mitään annettavaa. Valmennuksista tuli kuitenkin hyvin antoisia ja tuloksellisia. Osallistujat olivat kokeneita toimihenkilötason tekijöitä, joille strateginen ajattelu oli luontevaa.

Entä sinä?

Voit kuulua johonkin näistä ryhmistä tai sitten et. Sillä ei ole loppujen lopuksi väliä. Jokaisella on omat syynsä, miksi henkilökohtainen strategia on hyödyllinen. Ota hetki aikaa miettiäksesi, millainen tilanteesi olisi, jos pystyisit tekemään niitä asioita, joita oikeasti haluat tehdä ja saisit käyttää parhaita puolia itsestäsi. 

Sellaista se on, kun noudatat Sydämesi strategiaa.

STICKY BUTTON