Asioista ei kannata tehdä monimutkaisempia kuin ne oikeasti ovat. Toimiva priorisointi tähtää osumatarkkuuteen, ei tehokkuuteen.

Muuttuneessa työtilanteessa ja erityisesti etätyössä korostuu tarve johtaa omaa työtä entistä paremmin. Perinteisessä työkuviossa oman työn johtaminen on ulkoistettu yksilöltä esimiehelle. Nyt vastuu siirtyy takaisin yksilölle. Meidän on itse otettava vastuu oman työmme ohjaamisesta kohti haluttuja tuloksia.

Sinulle saatetaan eri puolilta tarjota hyvinkin laajoja ja monimutkaisia malleja itsensä johtamisesta. Pitkäaikainen toimintani valmentajana on opettanut minulle sen, ettei asioista kannata tehdä monimutkaisempia kuin ne oikeasti ovat. 

Olen seurannut erityisen aikaansaavia ihmisiä suomalaisessa työelämässä yli kolme vuosikymmentä. Havaintojeni olen tiivistänyt yksinkertaiseen toimintamalliin. Riittää, kun satsaat kolmeen osa-alueeseen

Tärkein niistä on (tietysti!) priorisointi. Mutta toimiva priorisointi on helpommin sanottu kuin tehty.

Haluat saada mahdollisimman hyviä tuloksia, mutta perinteisen tehokkuusajattelun sijaan sinun kannattaa satsata osumatarkkuuteen, että osaat keskittyä olennaiseen. Tehtäväsi eivät ole irrallisia vaan vaikuttavat toisiinsa.  Yhdestä tehtävästä syntynyt tulos voi vaikuttaa eteenpäin useaan muuhun tehtävään. Tällaisissa verkostomaisissa riippuvuussuhteissa tarvitset kokonaisvaltaista ymmärrystä toiminnastasi löytääksesi olennaisimmat asiat. 

Sinun on priorisoitava ottaen huomioon niin käytettävissä olevia resursseja kuin haluttuja tuloksia. Onnistunut priorisointi vaatii selkeitä valintoja ja jatkuvaa seurantaa. Sopivalla seurannalla ja arvioinnilla saat tietää, mitä tuloksia ja vaikutuksia oikeasti syntyy ja mihin kannattaa satsata eteenpäin. 

Havaintojeni mukaan on seuranta eniten laiminlyöty toiminto ihmisten toiminnassa tällä hetkellä. On niin suuria paineita päästä eteenpäin, että tehdyn arviointi jää tekemättä – ja seuraukset ovat sen mukaiset. 


Lue tästä, kun haluat tietää lisää oman työsi viisaan johtamisen kolmesta osa-alueesta.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.