Motivaatio-ongelmat

Älä jää paikkaan, jossa voit huonosti. Tittelisi tuoma status ja taloudellinen turva ei korvaa motivaation puutetta.Ainakin joka toinen suomalainen on tyytymätön työhönsä ja kärsii motivaatio-ongelmista. Luku vaihtelee 40–70 % välillä riippuen tutkimusten luonteesta, eikä ongelma ole vain iäkkäiden työntekijöiden riesana. Nuoremmissa ikäluokissa asiaan liittyy myös huono omatunto ja häpeän tunne.  

Tyytymättömyys on usein tiedostamaton, epämääräinen tunne, josta ei oikein saa otetta. Mikään ei kiinnosta, mutta silti vain painetaan hommia, koska näin kuuluu tehdä. Ulkoisilla mittareilla kaikki voi näennäisesti olla hyvin, jolloin voi kaiken lisäksi tulla huono omatunto ja häpeän tunne siitä, ettei saisi olla tyytymätön. Tilanne on erityisen hankala, jos pohjalla on pitkä koulutus ja vielä useamman vuoden kokemus alalla. 

Työpaikan tuoma sosiaalinen status ja taloudellinen turva hankaloittaa tilannetta entisestään. Eletään kuin kultaisessa häkissä, josta ei uskalleta lentää pois, vaikka ovi olisi auki. Ison kriisin tuoma yleinen taloudellinen epävarmuus on mukana luomassa lisää näkymättömiä kahleita nykyiseen. On vain purtava hammasta ja jatkettava, vaikka ei nähdä enää tarkoitusta ja työn merkityksellisyys on kadoksissa.

* Eläkkeelle pääseminen ei auta 

Tyytymättömyys ei kysy ikää ja on yleistä kaikissa ikäryhmissä. Monet eivät näe muuta ratkaisua kuin odottaa eläkkeelle pääsemistä. Silloin he kuvittelevat pääsevänsä tekemään niitä asioita, joita he oikeasti haluaisivat tehdä. Ongelma on vain, että vuosien itsensä pakottaminen väärässä paikassa kuluttaa sekä fyysisesti että henkisesti. Kun eläkeikä vihdoin koittaa, he eivät enää pysty tekemään haluamiaan asioita ja alamäki on nopea.

Yksi tärkeimpiä syitä motivaatio-ongelmiin on omien tarpeiden laiminlyönti. Tämä kuulostaa ehkä oudolta, koska julkisuudessa puhutaan paljon itsekkäistä nuorista ikäpolvista, jotka toimivat ”minulle kaikki ja heti” -periaatteella. Paljon yleisempi, mutta vähemmän julkisuutta saanut ilmiö on uhrautuminen ja muiden, kuten tiimin, organisaation, verkoston tai asiakkaiden tarpeiden laittaminen etusijalle.

* Terve itsekkyys auttaa

Valmennustyössäni olen tavannut melko vähän ihmisiä, joilla on tervettä itsekkyyttä. He uskaltavat asettaa omia rajoja ja ottavat omat tarpeensa huomioon valinnoissaan. He ovat oivaltaneet, että tässäkään ei ole kysymys joko–tai-asetelmasta, jossa joko otat huomioon omia tai muiden tarpeita. Ratkaisu on sekä–että: otat huomioon sekä omia että muiden tarpeita.

Jos omia tarpeita laiminlyödään ja uhraudutaan jatkuvasti muiden puolesta, ovat seuraukset helposti ennustettavissa. Voimat loppuvat ennen pitkää. Toipuminen alkaa vasta sen jälkeen, kun asettaa omat tarpeet samalle lähtöviivalle toisten tarpeiden kanssa.

Lue lisää tästä.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.