Pelot ajavat tekemään liikaa töitä ja kuluttavat salakavalasti voimia

Muutokset tuovat pelkoja ja pelot vievät voimia. Jaksamisongelmat tulevat aluksi melko huomaamatta eikä niitä välttämättä huomaa itse. Ärtymys, ilottomuus ja tosikkomaisuus peittyvät kovan työnteon alle. 

Vähitellen oireet muuttuvat fyysisiksi vaivoiksi kuten ruoansulatusongelmiksi ja univaikeuksiksi. Turvautuminen lääkkeisiin tällaisessa tilanteessa voi olla tehokas oireita peittävä ensiapu, mutta pitkän päälle vaarallista. Onneksi löytyy lääkkeitä parempia keinoja.

Eräs tärkeä syy jaksamisongelmiin on, että isoissa muutoksissa nousevat syvät pelot pintaan. Erityisesti sellaiset muutokset, joihin emme koe pystyvämme vaikuttamaan, aktivoivat alitajuisia pelkoja. Nämä pelot ajavat tekemään liikaa töitä ja kuluttavat salakavalasti voimia. 

Yleisimmät kestämättömään työntekoon ajavat pelot ovat 

  • perusturvan menettämisen pelko – taloudellinen ahdinko, oli se todellinen tai kuviteltu, saa meidät tarrautumaan myös sellaiseen työhön, jossa voimme huonosti.
  • hylätyksi tulemisen pelko – tiimeissä ja työyhteisöissä on paljon jäseniä, jotka kokevat painetta tehdä enemmän työtä kuin mikä heidän terveydelleen on hyväksi. He pelkäävät, että muuten tiimi hylkäisi heidät.
  • riittämättömyyden pelko – jos ei ole yhteisesti määritelty, mikä on riittävä määrä tai laatu, jää päälle ainainen pelko siitä, että omat tulokset eivät riitä.
  • hallinnan menettämisen pelko nostaa päätään erityisesti silloin, kun koemme, ettemme pysty vaikuttamaan omaan tilanteeseemme.

 

* Päivitä ajatus- ja toimintatapojasi

Omien pelkojen kohtaaminen tuntuu aluksi pelottavalta. Pelkojen vaikutusta voi kuitenkin lieventää tarkastelemalla omia ajatus- ja toimintatapoja, erityisesti sellaisia, jotka ruokkivat pelkoja. Päivitämme tietokoneidemme keskeisiä ohjelmia aina kun tulee parempia versioita. Samalla tavalla kannattaa päivittää omia ajatus- ja toimintatapoja. 

Satsaa erityisesti sellaisten tapojen päivittämiseen, jotka vapauttavat aikaa ja energiaa tärkeisiin asioihin ja jotka vapauttavat käyttämätöntä potentiaaliasi. 

Vanhojen tapojen muuttaminen ja korvaaminen paremmilla ei suju automaattisesti ja itsestään. Muutokseen tarvitset kolme erityyppistä päivitystä: 

  • Tuoreita ajatuksia – Sinun on tiedostettava ja kyseenalaistettava vakiintuneita käsityksiäsi ja uskomuksiasi liittyen muun muassa työntekoon, tehokkuuteen ja ajankäyttöön. 
  • Keventäviä menetelmiä – Kuormittuneessa tilassa on lähes mahdotonta tehdä muutoksia. Tilanteen keventämiseksi tarvitset menetelmiä esimerkiksi olennaisen löytämiseen, luovaan ongelmanratkaisuun sekä oman ajan ja energiatalouden hallintaan. 
  • Selkeitä toimintamalleja – Tarvitset päivitettyjä versioita esimerkiksi siitä, millä tavoilla suunnittelet ja arvioit päivittäistä toimintaasi, miten priorisoit ja valitset tehtäviä tai miten kohtelet itseäsi.

Kun hankit tarvittavia tuoreita ajatuksia, keventäviä menetelmiä ja selkeitä toimintamalleja, onnistuu jopa sitkeiden tapojen muuttaminen. Vapaudut pelkojen kahleista ja saat enemmän aikaiseksi entistä helpommalla.

Lue lisää tästä.

 

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.