Mitä ei koskaan kannata tehdä, kun ajankäyttö muuttuu hallitsemattomaksi:

Harva pystyy hallitsemaan omaa ajankäyttöään tällä hetkellä. Tehtäviä, tietoa ja tulospaineita on liikaa. Työ on pirstaloitunut ja kokonaiskuvat hämärtyneet. Häiriötekijöitä on niin paljon, että on vaikeaa keskittyä ja viedä asioita loppuun. Ristiriita työn ja perheen välillä repii ja vie voimia. Haasteiden lista on pitkä.

Pahinta, mitä voit vaativassa tilanteessa tehdä, on jättäytyä yksin. Kun oma ajankäyttö muuttuu yhä hallitsemattomaksi, kasvaa myös tarve käsitellä vaikeita asioita luottamuksellisesti yhden toisen ihmisen kanssa. Henkilökohtaisen coachauksen suosio onkin viime vuosina noussut voimakkaasti. Valitettavasti kaikilla ei ole mahdollisuutta käyttää ulkopuolista coachia.

Olet varmaan kokenut tilanteen, jossa olet ollut jumissa ongelmiesi kanssa etkä ole päässyt eteenpäin. Jopa lyhyt juttutuokio toisen henkilön kanssa on saattanut tuoda kirkkautta odottamattomalla tavalla. 

Minusta jokainen ansaitsee vähintään yhden luottoparin. Kun luottamus toiseen henkilöön on syntynyt, voitte tasavertaisina nostaa toinen toistanne yhä parempiin suorituksiin. Aina välillä tulee mieleen, että parisparrauksessa mukana oleminen saisi olla jokaisen työtä tekevän perusoikeus.

 

* Parisparraus on tehokkain ja edullisin tapa saada coachausta

Valmentajatyössäni olen nähnyt niin paljon aikaansaavia työpareja, että ihmettelen miksi parisparrausta ei ole laajemmin käytössä. Parityö on kuin puuttuva rengas yksilötyön ja tiimityön välillä. Kun työskentelet parisi kanssa, olette niin paljon enemmän kuin osienne summa. Parivaljakolla on uskomaton potentiaali!

Parisparraus on 1-to-1coachausta edullisempi vaihtoehto. Luotettava pari voi ajankäytön järkiperäistämisessä olla vähintään yhtä hyödyllinen kuin ulkopuolinen coach. Tietyissä asioissa tarvitaan kuitenkin myös ulkopuolisen ammattilaisen ohjausta. 

Olen viime vuosina sparrannut lukuisten organisaatioiden avainhenkilöitä yksilökohtaisesti, pareissa ja ryhmissä. Suurin hyöty suhteessa käytettyihin resursseihin on syntynyt parisparrausohjelmissa.

 

* Tarvitaan sparraustaitoja ja rakennetta

Kyseessä ei ole mikään automaatti, jossa järjestämällä pareja yhteen syntyisi itsestään haluttuja vaikutuksia. Olen nähnyt ja kuullut tapauksista, joissa on yritetty viedä parisparrausta läpi ilman rakennetta tai valmennusta. Tulokset jäävät alkuinnostuksen jälkeen hyvin laihoiksi. Sparraustaidot eivät ole synnynnäisiä eivätkä ne kehity meissä itsestään. 

Edellytys kollegasparrauksen toimivuuteen on, että kumpikin omaksuu keskeisiä taitoja. Parin keskinäisillä istunnoilla pitää myös olla rakennetta. Pelkät keskustelut voivat helpottaa akuuttien paineiden purussa, mutta eivät riitä toiminnan muutoksiin.

Parisparrauksen kolme tärkeintä menestystekijää ovat näin ollen

  • valmennusohjelma, jonka sisältö tukee harjoiteltavia sparraustaitoja
  • tapaamisilla on rakenne, joka auttaa viemään käsiteltäviä asioita eteenpäin
  • parit ovat vertaisia ja toimivat suunnilleen yhtä vaativissa tehtävissä.

Toimiva parisparraus on parhaita keinoja hallitsemattoman ajankäytön järkiperäistämiseksi. Ulkoiset olosuhteet ovat mitä ovat, mutta luottoparin kanssa on mahdollista löytää toimivia ratkaisuja haastavampaankin tilanteeseen. Yksin se on yhtä vaikeaa kuin itsensä nostaminen tukasta.

Lue lisää tästä.

 

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.