Etätyön tuomat paineet ovat voitettavissa tutuilla keinoilla – hiukan terävöitettyinä.

Etätyö tuo epäilemättä mukanaan paljon hyviä puolia. Tehokkuus pääsääntöisesti nousee ja suunnitelmallisuutta tulee lisää. Häiriötekijöitä on vähemmän, ja pystyt keskittymään paremmin siihen, mitä olet tekemässä. Eräässä kyselytutkimuksessa 90 % kysytyistä ei haluaisi enää palata avokonttoriin.

Mutta etätyö voi pahimmillaan olla yksinäistä, totista ja vakavaa – jopa näennäistehokasta. 

Teknologia tarjoaa varsin hyviä ratkaisuja vuorovaikutukseen, mutta silti moni kokee yksinäisyyttä ja kaipuuta kollegojen ja asiakkaiden luo. Inhimillinen perustarve kuulua johonkin on syvällä. Spontaanit kohtaamiset ja käytävärupattelu ovat tärkeitä – ei pelkästään sosiaalisen hyvinvoinnin kannalta, vaan myös hiljaisen tiedon välittämisessä.

Etätyön suurimmat haasteet liittyvät kuitenkin oman työn johtamiseen. Kun esimies ja kollegat ovat muualla, on jokaisen otettava enemmän vastuuta omasta toiminnastaan. Uusi vastuu tuo samalla mukanaan epävarmuuden ja riittämättömyyden tunnetta.

On niin paljon, mitä pitäisi tehdä ja saada aikaiseksi, mutta mihin kannattaa keskittyä? Tehtäväpaljous aiheuttaa epävarman olon. Vaarana on, että alat ylisuorittaa. Samalla kalvaa riittämättömyyden tunne ja päässä pyörii jatkuvasti kysymyksiä, kuten: riittävätkö tulokseni, teenkö oikeita asioita, teenkö asioita oikein, mitä priorisoisin, mihin fokusoisin?

Riittämättömyyden pelko saa meidät tekemään töitä niska limassa. Jos ei ole yhteisesti määritelty, mikä on riittävä määrä tai laatu, jää päälle ainainen pelko, että omat tulokset eivät riitä. Työelämän yleinen ilmapiiri ruokkii myös riittämättömyyden tunnetta. Aina pitää saada enemmän tuloksia ja saavuttaa yhä vaativampia tavoitteita.


Teemme työtä etänä tai työpaikalla, tarvitsemme joka tapauksessa entistä parempia keinoja oman työn johtamiseen. Onneksi nämä keinot ovat ennestään tuttuja. Tarvitsemme vain skarppausta niiden käytössä. Lue lisää tästä.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.