On niin houkutteleva osoittaa etusormella, mutta ... aina ei voi syyttää huonoa johtamista – kovimmat paineet tulevat usein sisältä päin.

Sinunkin työhösi vaikuttaa tällä hetkellä varmasti ristiriitaiset odotukset ja vaatimukset. Sitä on liikkeellä. Tehtäviä, tietoa ja tulospaineita on niin paljon, että on silkka mahdottomuus ehtiä kaikkea. Lisäksi työ on pirstaloitunut ja kokonaiskuvat hämärtyvät. 

On houkuttelevaa syyttää huonoa johtamista, mutta vastuuta tilanteesta ei kannata aina ulkoistaa esimiehille ja organisaation johdolle. Jokaisen meistä on otettava vastuu oman työmme johtamisesta.

Tuntuu, että sinua yritetään jatkuvasti viedä eri suuntiin. Vaatimuksia ja odotuksia tulee niin työn kuin perhe-elämän puolelta. Ristiriita omien halujesi kanssa voi olla kuluttava. Kuluttavaa voi myös olla, jos organisaation johtaminen on poukkoilevaa ja jos on epäselvää, mihin johto oikeasti tähtää. Omat haasteensa tulee siitä, kun etätyössä perhe-elämä ja työ tulevat myös fyysisesti lähemmäksi. 

Eräs tärkeimpiä syitä hallitsemattomaan ajankäyttöön on lisääntyneet vaatimustasot. Ennen toimimme selkeissä organisaatioissa, tehtävät tulivat ylhäältä ja esimiehet toimivat jonkinlaisina kuormituksen suodattimina. 

Nykyään toimimme yhä enemmän itsenäisinä tekijöinä verkostomaisesti.  Tehtäviä, odotuksia ja vaatimuksia tulee joka suunnasta: ylhäältä, sivusta, alhaalta – ja sisältä. Kovimmat paineet tulevat usein sisältä: asetamme itse itsellemme sellaisia vaatimuksia, joita ei ole mahdollista täyttää normaaleilla työpanoksilla.

Oman työn viisaaseen johtamiseen kuuluu myös oman vaatimustason säätäminen. Kovat omat vaatimukset ovat yleisiä niissä ikäluokissa, joissa on suurimmat jaksamisongelmat. Ajankäytön ongelmista kärsivillä henkilöillä on usein paljon resursseja: he ovat menestyneet koulussa ja opinnoissaan, ovat päässeet vaativiin töihin ja tehneet loistavia tuloksia. Kysymyksessä eivät ole suinkaan luuserit, vaan pikemminkin onnistujat. 

Ongelmat tulevat usein siitä, kun he yrittävät olla huippuja liian monilla elämän alueilla. Pitäisi olla huippuvanhempi, huippupuoliso, huippunaapuri, huippukollega, huippu harrastuksissa – missään ei voi tyytyä tavanomaiseen. On selvää, että aikaa eikä energiaa riitä kaikkeen, mutta mistään ei haluta tinkiä. Ennen kuin luonto korjaa pottinsa ja vieteri loppuu.

Oman työn viisaassa johtamisessa riittää, kun keskityt kolmeen osa-alueeseen. Lue niistä lisää tästä.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.