Luovuus käyttöön

Fyysikon koulutuksestani on sen verran vielä jäljellä, että haluan mielelläni ymmärtää asioiden takana olevia lainalaisuuksia. Haluan myös löytää mahdollisimman yksinkertaisia ja luovia ratkaisuja ongelmiin.

Innostuin 80-luvulla Nokia tutkimuskeskuksessa ollessani luovasta ongelmanratkaisusta ja innovaatiotoiminnasta. Vuonna -91 julkaisin aihetta käsittävän aineiston nimeltä Kuvittele! Ydinajatus oli, että tulokset luodaan ensin mielessä, jonka jälkeen ne voidaan innovatiivisilla toimintatavoilla toteuttaa käytännössä.

Tiesin omasta ja muiden kokemuksesta, että aineistossa olevat mallit olivat toimivia. Silti koin, että jokin puuttui.

Tee Tilaa

Puuttuvat palaset löytyivät yli kymmenen vuotta myöhemmin. Varsinainen ongelma oli, että tuloksia ei voi syntyä täyteen ahdettuun maailmaan. Tuloksille on tehtävä tilaa – kalenteriin, mieleen, työpäivään.

Uusista oivalluksista syntyi kirja Tee tilaa tuloksille - saavuta enemmän vähemmällä. Kirjan sisältö vapautti, sillä ei vaadita ketään muuttumaan. Itsensä hyväksyminen ja oman polun kulkeminen kun antavat tilaa luoda uutta ja parempaa.

Aloin löytää maailmalta lisää konkreettisia ja kirjan sisältöä täydentäviä työkaluja. Päätin lähteä auttamaan avainhenkilöitä rennompaan tuloksentekoon henkilökohtaisten strategioiden avulla.

Rakenna Tuloskuntoa

Työtä siivitti vuonna 2008 tekemäni haastattelut suomalaisen työelämän mestareiden kanssa. Kirjassa Tuloskunnossa rohkeita ratkaisuja työelämästä sain 11 mestarilta vahvistusta yksinkertaiseen malliini siitä, miten entistä parempia tuloksia on mahdollista saavuttaa henkilökohtaista tuloskuntoa rakentamalla. Tuloskunnossa oleva ihminen voi tehdä erinomaisia tuloksia korkeaan ikään saakka ja samalla nauttia ja voida hyvin ihmisenä.

Sydämen strategia käyttöön

Toisin kuin usein annetaan ymmärtää, Suomen peli ei ole suinkaan menetetty. Minusta tuntuu, että nyt se vasta alkaa. Huomisen pelissä haluavat olla mukana ihmiset, jotka rakentavat tietoisesti tuloskuntoaan ja tajuavat tehdä riittävästi tilaa tuloksille. He valjastavat luovuuttaan ja kehittävät omassa elementissään entistä innovatiivisempia toimintatapoja. Näin he luovat myös edellytyksiä päättäjien peräänkuuluttamille innovaatioille.

Seuraamalla omaa sydämen strategiaa peli muuttuu. Vähemmillä suorituksilla syntyy enemmän saavutuksia.

Ja luovuus kukoistaa.

Ole omassa elementissäsi

Muutin Suomeen vuonna 1980. Siitä saakka olen saanut olla mukana kokemassa suomalaista työelämää harvinaisen monipuolisesti. Olen liikkunut eri aloilla ja organisaation kaikilla tasoilla. Harva suomalainen on päässyt tutustumaan tämän maan kehittämistarpeisiin niin vahvasti sisältä päin.

Tämän hetken tilanne ei ole mielestäni liian huolestuttava. Suomi on vain joutunut suuren kvanttihypyn eteen. Vanhoilla tavoilla ja rakenteilla ei tulla jatkossa pärjäämään, sen ovat kaikki tietävinään. Kysymys on lähinnä siitä, kuinka monella riittää rohkeutta ja halua lähteä hyppyyn.

Yleensä puhutaan suurista muutostarpeista kansallisella tasolla. Minua kiinnostaa enemmän yksilöiden ja erityisesti vaikuttajahenkilöiden kvanttihypyt, koska kaikki lähtee viime kädessä yksilön ajattelusta ja toiminnasta.

Työelämän nykyiset vaikuttajahenkilöt ovat pääsääntöisesti tyytyväisiä omiin tapoihinsa. Tämä on luonnollista ja seuraus ihmismielen rakenteista. Ovathan he saaneet loistavia tuloksia tähänastisilla tavoillaan.

Huomisen vaikuttajat tiedostavat helpommin, että huomenna ei saada välttämättä haluttuja tuloksia elisen toimintatavoilla. Heissä on usein sopiva sekoitus tervettä nöyryyttä ja muutoshalua. He tietävät, että aina löytyy parempia ja mielekkäämpiä tapoja tehdä asioita. He uskovat myös, että jokaisessa ihmisessä on paljon käyttämättömiä voimavaroja.

Tämän piilopotentiaalin vapauttaminen ja suuntaaminen on kiehtovimpia asioita, mitä tiedän.

Minulla on syvä uskomus, että jokaisella meistä on oma elämäntehtävänsä ja repussa mukana tarvittavat lahjat sen toteuttamiseksi. Ihminen, joka uskaltaa omistautua tehtäväänsä kokee olevansa omassa elementissään. Toiminta tuntuu merkitykselliseltä ja energiaa riittää vaikka mihin. Myös tarvittavat kyvykkyydet löytyvät, joskus kuin ihmeen kaupalla.

Nyt meidän on enemmän kuin koskaan uskallettava omistautua omaan elementtiimme. On saatava oikeat ihmiset oikeisiin paikkoihin. Ei ole vääriä ihmisiä oikeissa paikoissa. On vain valitettavan paljon oikeita ihmisiä väärissä paikoissa.